Χριστόπουλος Διονύσιος

Όνοματεπώνυμο:Χριστόπουλος Διονύσιος
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Email:dionisi<στο>mred.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037688
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012