Καλονάκη Ελισάβετ

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Καλονάκη Ελισάβετ
Κατηγορία:Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου (Συμβ.Εργ./Ερευν.)
Διοικητικό Τμήμα:ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας)
Email:ekalonaki<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037039
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε4.106, Κτίρια Ε (Ε4), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012