Εργαστήριο Αρχιτεκτονικών Προπλασμάτων και Τεχνολογικών Εφαρμογών

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Αρχιτεκτονικών Προπλασμάτων και Τεχνολογικών Εφαρμογών
Σχολή:ΑΡΜΗΧ
Διευθυντής:Βαζάκας Αλέξανδρος
Τηλέφωνο:7124
Fax:-
Email:fablab_arch<στο>lists.tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://fablab.tuc.gr
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012