Εργαστήριο Τεκμηρίωσης και Αποκατάστασης Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Τεκμηρίωσης και Αποκατάστασης Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων
Σχολή:ΑΡΜΗΧ
Διευθυντής:Σκουτέλης Νικόλαος
Τηλέφωνο:6112
Fax:-
Email:docohibs<στο>isc.tuc.gr
Ιστοσελίδα:https://www.docohibs.tuc.gr

Τοποθεσία εργαστηρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012