Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφορικών Συστημάτων και Εφαρμογών

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφορικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Σχολή:ΗΜΜΥ
Διευθυντής:Δεληγιαννάκης Αντώνιος
Τηλέφωνο:7396,7390
Fax:-
Email:info<στο>ced.tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.music.tuc.gr/
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012