Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας
Σχολή:ΜΗΠΕΡ
Διευθυντής:Καλογεράκης Νικόλαος
Τηλέφωνο:7804,7805,7807,7811,7798
Fax:-
Email:-
Ιστοσελίδα:http://www.beeb.enveng.tuc.gr
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012