Εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Σχολή:ΜΗΠΕΡ
Διευθυντής:Διαμαντόπουλος Ευάγγελος
Τηλέφωνο:-
Fax:-
Email:-
Ιστοσελίδα:-

Τοποθεσία εργαστηρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012