Εργαστήριο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Παράκτιας Μηχανικής

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Παράκτιας Μηχανικής
Σχολή:ΜΗΠΕΡ
Διευθυντής:Τσάνης Ιωάννης
Τηλέφωνο:7799,7764
Fax:7849,7855
Email:tsanis<στο>hydromech.gr
Ιστοσελίδα:http://www.hydromech.gr
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012