Εργαστήριο Γενικής και Τεχνικής Ορυκτολογίας

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Γενικής και Τεχνικής Ορυκτολογίας
Σχολή:ΜΗΧΟΠ
Διευθυντής:Αλεβίζος Γεώργιος
Τηλέφωνο:7604,7607
Fax:7840
Email:-
Ιστοσελίδα:-

Τοποθεσία εργαστηρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012