Ερευνητική μονάδα Χημείας και Τεχνολογία Υδρογονανθράκων

Τίτλος εργαστηρίου:Ερευνητική μονάδα Χημείας και Τεχνολογία Υδρογονανθράκων
Σχολή:ΜΗΧΟΠ
Διευθυντής:Πασαδάκης Νικόλαος
Τηλέφωνο:-
Fax:-
Email:-
Ιστοσελίδα:-
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012