Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Η/Υ

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Η/Υ
Σχολή:ΜΠΔ
Διευθυντής:Σαριδάκης Ιωάννης
Τηλέφωνο:-
Fax:-
Email:-
Ιστοσελίδα:-
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012