Εργαστήριο Αποκατάστασης και Επαναχρησιμοποίησης Μνημείων

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Αποκατάστασης και Επαναχρησιμοποίησης Μνημείων
Σχολή:ΑΡΜΗΧ
Διευθυντής:
Τηλέφωνο:-
Fax:-
Email:-
Ιστοσελίδα:-
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012