Αποστολάκης Γεώργιος

Όνοματεπώνυμο:Αποστολάκης Γεώργιος
Κατηγορία:ΕΤΕΠ (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό)
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Email:gapostolakis<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037642, 2821037617
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012