Κονταξάκης Ιωσήφ

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Κονταξάκης Ιωσήφ
Κατηγορία:ΕΤΕΠ (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό)
Σχολή:ΜΠΔ (Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης)
Εργαστήριο:ΕΡΓΑΣΥΑ (Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων)
Email:ikontaxakis<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037242
Τοποθεσία:Γραφείο: Α1.001, Κέντρο Δικτύων (NOC) (Α1), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012