Λεβεντάκη Ελισάβετ

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Λεβεντάκη Ελισάβετ
Κατηγορία:Μόνιμος (Τακτικό Προσωπικό)
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Πρόσκτησης και Τεχνικής Επεξεργασίας Υλικού
Email:lleventaki<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037281
Τοποθεσία:Γραφείο: Δ1.001, Κτίριο Βιβλιοθήκης (Δ1), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012