Μπολιεράκη Μαρία

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Μπολιεράκη Μαρία
Κατηγορία:Μόνιμος (Τακτικό Προσωπικό)
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης
Email:mbolier<στο>library.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037245
Τοποθεσία:Γραφείο: Κτίριο Βιβλιοθήκης (Δ1)
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012