Ντεγιαννάκη Κατερίνα

Όνοματεπώνυμο:Ντεγιαννάκη Κατερίνα
Κατηγορία:Μόνιμος (Τακτικό Προσωπικό)
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Διεκπεραίωσης και Αρχείου
Email:antegiannaki<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037031
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012