Χοχλάκη Αικατερίνη

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Χοχλάκη Αικατερίνη
Κατηγορία:Μόνιμος (Τακτικό Προσωπικό)
Διοικητικό Τμήμα:Διεύθυνση Διοικητικού
Email:hohlaki<στο>mred.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037022
Τοποθεσία:Γραφείο: Κτίρια Ε (Ε5)
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012