Μαρινάκης Δημήτριος

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Μαρινάκης Δημήτριος
Κατηγορία:ΕΔΙΠ (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Εργαστήριο:PVT (Εργαστήριο Ανάλυσης Ρευστών και Πυρήνων Υπογείων Ταμιευτήρων)
Email:dmarinakis<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037876
Τοποθεσία:Γραφείο: Μ3.216, Κτίριο ΜΗΧΟΠ (Μ3), Β' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012