Μαθιουδάκης Εμμανουήλ

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Μαθιουδάκης Εμμανουήλ
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Επίκουρος Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Email:manolis<στο>science.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037750
Τοποθεσία:Γραφείο: 145Β-102, Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ (Λ), Β' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012