Κουργιαλάς Νεκτάριος

Όνοματεπώνυμο:Κουργιαλάς Νεκτάριος
Κατηγορία:Συμβ.Εργ./Ερευν. (Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου)
Σχολή:ΜΗΠΕΡ (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Εργαστήριο: (Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής)
Email:nektarios.kourgialas<στο>enveng.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037802
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012