Τσακαλάκης Δημήτριος

Όνοματεπώνυμο:Τσακαλάκης Δημήτριος
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Αναπληρωτής Καθηγητής
Σχολή:ΑΡΜΗΧ (Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)
Email:dtsakalakis<στο>arch.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037130
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--