Φραντζής Ξενοφών

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Φραντζής Ξενοφών
Κατηγορία:ΕΔΙΠ (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Εργαστήριο:GeoMatLab (Εργαστήριο Γεωδαισίας και Πληροφορικής των Γεωεπιστημών)
Email:xfratzis<στο>mred.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037687
Τοποθεσία:Γραφείο: Μ3.308, Κτίριο ΜΗΧΟΠ (Μ3), Γ' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012