Μπούκας Δημήτριος

Όνοματεπώνυμο:Μπούκας Δημήτριος
Κατηγορία:Υπ.Διδ. (Υποψήφιος Διδάκτωρ)
Σχολή:ΜΠΔ (Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης)
Εργαστήριο: (Εργαστήριο Ασφάλειας της Εργασίας & Νοητικής Εργονομίας )
Email:dmpoukas84<στο>yahoo.gr
Τηλέφωνο:2821037550
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012