Κουσαΐτη Αθανασία

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Κουσαΐτη Αθανασία
Κατηγορία:Υπ.Διδ. (Υποψήφιος Διδάκτωρ)
Σχολή:ΜΗΠΕΡ (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Εργαστήριο: (Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων)
Email:akousaiti<στο>gmail.com
Τηλέφωνο:2821037736
Τοποθεσία:Γραφείο: Κ1.128, Κτίριο ΜΗΠΕΡ (Κ1), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--