Πλουμιστάκης Ιωάννης

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Πλουμιστάκης Ιωάννης
Κατηγορία:Υπ.Διδ. (Υποψήφιος Διδάκτωρ)
Σχολή:ΜΠΔ (Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης)
Εργαστήριο: (Εργαστήριο Δομής της Ύλης και Φυσικής Λέιζερ)
Email:iploumistakis<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037448
Τοποθεσία:Γραφείο: Κτίρια Ε (Ε5)
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012