Παπαδαντωνάκης Ιωάννης

Όνοματεπώνυμο:Παπαδαντωνάκης Ιωάννης
Κατηγορία:Συμβ.Εργ./Ερευν. (Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου)
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Συντήρησης
Email:ipapadantonakis<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012