Σιτζίμης Ιωάννης

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Σιτζίμης Ιωάννης
Κατηγορία:Συμβ.Εργ./Ερευν. (Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου)
Email:isitzimis<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037323
Τοποθεσία:Γραφείο: Δ5.016, Κτίριο ΜΠΔ (Δ5), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012