Σιτζίμης Γιάννης

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Σιτζίμης Γιάννης
Κατηγορία:Συμβ.Εργ./Ερευν. (Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου)
Email:isitzimis<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037044
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε4.014, Κτίρια Ε (Ε4), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--