Κωνσταντάς Δημήτρης

Όνοματεπώνυμο:Κωνσταντάς Δημήτρης
Κατηγορία:Υπ.Διδ. (Υποψήφιος Διδάκτωρ)
Σχολή:ΜΠΔ (Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης)
Εργαστήριο:CAM (Εργαστήριο Βιομηχανικής Παραγωγής με την βοήθεια Η/Υ (CAM) )
Email:dkonstantas1<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037326
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012