Αστρουλάκης Δημήτρης

Όνοματεπώνυμο:Αστρουλάκης Δημήτρης
Κατηγορία:Συμβ.Εργ./Ερευν. (Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου)
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Συντήρησης
Email:dastroulakis<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037274
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012