Χαριζόπουλος Σταύρος

Όνοματεπώνυμο:Χαριζόπουλος Σταύρος
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Επίκουρος Καθηγητής
Σχολή:ΗΜΜΥ (Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών)
Email:scharizopoulos<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012