Τσακανέλη Σταυρούλα

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Τσακανέλη Σταυρούλα
Κατηγορία:Συμβ.Εργ./Ερευν. (Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου)
Σχολή:ΜΠΔ (Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης)
Διοικητικό Τμήμα:Γραμματεία Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ)
Email:stsakaneli<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037302
Τοποθεσία:Γραφείο: Δ5.001, Κτίριο ΜΠΔ (Δ5), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--