Θωμάκης Ζαφείριος

Όνοματεπώνυμο:Θωμάκης Ζαφείριος
Κατηγορία:Συμβ.Εργ./Ερευν. (Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου)
Διοικητικό Τμήμα:ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας)
Email:zthomakis<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037041
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012