Πετρόπουλος Γεώργιος

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Πετρόπουλος Γεώργιος
Κατηγορία:Συμβ.Εργ./Ερευν. (Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου)
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Email:gpetropoulos1<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037642
Τοποθεσία:Γραφείο: Μ1.112, Κτίριο ΜΗΧΟΠ (Μ1), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012