Κοτσιφάκης Νικόλαος

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Κοτσιφάκης Νικόλαος
Κατηγορία:ΙΔΑΧ (Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου )
Διοικητικό Τμήμα:Νομικός Σύμβουλος
Email:nkotsifakis<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037021
Τοποθεσία:Γραφείο: Κτίρια Ε (Ε5)
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012