Ντουκάκης Μάρκος

Επεξεργασία στοιχείων

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Ντουκάκης Μάρκος
Κατηγορία:ΙΔΑΧ (Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου )
Email:markosntoukakis<στο>gmail.com
Τηλέφωνο:2821037023
Τοποθεσία:Γραφείο: Κτίρια Ε (Ε5)
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--