Γεροπάντα Βασιλική

Επεξεργασία στοιχείων

Όνοματεπώνυμο:Γεροπάντα Βασιλική
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Επίκουρος Καθηγητής
Σχολή:ΑΡΜΗΧ (Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)
Email:vgeropanta<στο>arch.tuc.gr
Τηλέφωνο:
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012