Τσάρας Γιάννης - Νίκος

Όνοματεπώνυμο:Τσάρας Γιάννης - Νίκος
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Αναπληρωτής Καθηγητής
Σχολή:ΑΡΜΗΧ (Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)
Email:itsaras<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012