Μιχαλογιαννάκη Μαρία

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Μιχαλογιαννάκη Μαρία
Κατηγορία:Συμβ.Εργ./Ερευν. (Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου)
Διοικητικό Τμήμα:Γραμματεία Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ)
Email:mmihalogiannaki<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037702
Τοποθεσία:Γραφείο: Μ3.214, Κτίριο ΜΗΧΟΠ (Μ3), Β' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012