Γιώτης Ανδρέας

Επεξεργασία στοιχείων

Όνοματεπώνυμο:Γιώτης Ανδρέας
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Επίκουρος Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Email:yiotis<στο>mred.tuc.gr
Τηλέφωνο:
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012