Τραυλού Ροζαλία

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Τραυλού Ροζαλία
Κατηγορία:Μόνιμος (Τακτικό Προσωπικό)
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Email:rtravlou<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821006857
Τοποθεσία:Γραφείο: Η2.Β04, Φοιτητική εστία 2 (Η2), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012