Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Γαρεδάκης Εμμανουήλ

Όνοματεπώνυμο:Γαρεδάκης Εμμανουήλ
Κατηγορία:Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου (Συμβ.Εργ./Ερευν.)
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Συντήρησης
Email:egaredakis<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012