Αθουσάκη Ανδριανή

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Αθουσάκη Ανδριανή
Κατηγορία:Τακτικό Προσωπικό (Μόνιμος)
Διοικητικό Τμήμα:Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Email:aathousaki<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037385
Τοποθεσία:Γραφείο: Τεχνική Υπηρεσία (Δ2)
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012