Αράπη Πολυξένη

Φωτογραφία προσωπικούΤοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Αράπη Πολυξένη
Κατηγορία:ΕΔΙΠ (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
Σχολή:ΗΜΜΥ (Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών)
Εργαστήριο:SoftNet (Εργαστήριο Τεχνολογίας Συστημάτων Λογισμικού και Δικτυακών Εφαρμογών)
Email:xenia<στο>softnet.tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.softnet.tuc.gr/~xenia
Τηλέφωνο:2821037431
Τοποθεσία:Γραφείο: 141Α-12, Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ (Λ), Α' Όροφος

Στοιχεία βιογραφικού

Ειδικότητα: Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών

Σύντομο Βιογραφικό: Η Πολυξένη Αράπη αποφοίτησε από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης το 2003. Η Διπλωματική της εργασία βραβεύτηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ως η καλύτερη στην ειδικότητα των Ηλεκτρονικών Μηχανικών για το 2003. Είναι επίσης κάτοχος M.Sc. από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Από το 2002 είναι επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων (TUC/MUSIC) του Πολυτεχνείου Κρήτης, όπου έχει συμμετάσχει σε πολλά Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά έργα μέχρι σήμερα (βλ. παρακάτω). Κάποια από αυτά ήταν κοινά με το Ινστιτούτο Μαθηματικών και Πληροφορικής της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών, από όπου πήρε το διδακτορικό της (Ph.D.) στην Πληροφορική το 2017. Aνήκει επίσης στο μόνιμο εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης και είναι τεχνική συντονίστρια του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Συστημάτων Λογισμικού & Δικτυακών Εφαρμογών (SoftNet) από το 2006. 

Έχει συμμετάσχει στα παρακάτω Ευρωπαϊκά Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης: LdV/ADONIS (ADVANCED ON-THE-JOB e-TRAINING SOLUTIONS IN e-BUSINESS FOR SMEs), LdV/KNOSOS (NEW MEDIA KNOWLEDGE VILLAGE FOR INNOVATIVE e-LEARNING SOLUTIONS), IST/DELOS II (IST Network of Excellence in Digital Libraries), LdV/CHIRON (Referring Innovative Technologies and Solutions for Ubiquitous Learning), IST STREP/LOGOS (Knowledge-on-Demand for Ubiquitous Learning), LLL/iQTool (Innovative eLearning Tool for Quality Training Material in VET), LdV TOI/Organic.Mednet (Developing the Skills of Organic Agriculture Trainers for the Mediterranean), FP7 ICT-PSP/Natural Europe (Natural History & Environmental Cultural Heritage in European Digital Libraries for Education), FP7 ICT-PSP/Open Discovery Space (A socially-powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of eLearning resources), LdV/QONIAon (VET Qualification Practice for eInclusion), ECHO/EVANDE (Enhancing Volunteer Awareness and education against Natural Disasters through E-learning), Erasmus+ Strategic Partnerships/ MechMate (Strategic Partnership in the field of Mechatronics for innovative and smart growth of European manufacturing SMEs). 

Εκπαίδευση: 

  • Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) στην Πληροφορική, Ινστιτούτο Μαθηματικών και Πληροφορικής, Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών, 2017 
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.) στην Ηλεκτρονική Μηχανική και Μηχανική Υπολογιστών, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, 2011
  • Δίπλωμα Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, 2003

Ερευνητικά Πεδία: Συστήματα και Εφαρμογές Υποστήριξης Μάθησης, Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, Πληροφοριακά Συστήματα, Συστήματα Διαχείρισης (Πολυμεσικού) Περιεχομένου, Τεχνολογίες Διαδικτύου και Παγκοσμίου Ιστού, Βάσεις Δεδομένων, Σημασιολογική Διαλειτουργικότητα και Ενοποίηση Συστημάτων, Αρχιτεκτονικές Υπηρεσιο-κεντρικών Συστημάτων Διαδικτύου.

Τομέας: Πληροφορικής

Εργαστήριο: Τεχνολογίας Συστημάτων Λογισμικού και Δικτυακών Εφαρμογών (SoftNet)

Μαθήματα (εργαστηριακές ασκήσεις): Λειτουργικά Συστήματα, Δομημένος Προγραμματισμός 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012