Ραδιοφωνική Ομάδα "Ράδιο Ένταση" - Γραφείο

Τίτλος υπηρεσίας:Φοιτητικές Ομάδες/Σύλλογοι / Ραδιοφωνική Ομάδα "Ράδιο Ένταση" - Γραφείο
Τηλέφωνο:2821037410
Fax:2821037526
Email:entasiradio935<στο>hotmail.com
Ιστοσελίδα:http://www.entasiradio.tuc.gr/
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012