Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών (ΚΕΦ)

Τίτλος υπηρεσίας:Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων / Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών (ΚΕΦ)
Τηλέφωνο:2821037279
Fax:2821037528
Email:kef<στο>isc.tuc.gr

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012