Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ)

Τίτλος υπηρεσίας:Πρυτανεία / Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ)
Τηλέφωνο:2821037517
Fax:2821037083
Email: info_modip<στο>isc.tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.tuc.gr/modip.html

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--