Συνεργείο καθαρισμού

Τίτλος υπηρεσίας:Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών / Συνεργείο καθαρισμού
Τηλέφωνο:2821037373, 2821037336
Fax:2821037583
Email:papostolakis<στο>isc.tuc.gr
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012