Συνεργείο καθαρισμού

Τίτλος υπηρεσίας:Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών / Συνεργείο καθαρισμού
Τηλέφωνο:2821037374, 2821037378, 2821037389
Fax:2821037583
Email:ebaradakis<στο>isc.tuc.gr
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012