Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τίτλος υπηρεσίας:Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τηλέφωνο:2821037374, 2821037378, 2821037389
Fax:2821037583
Email:mpartsakoulaki<στο>isc.tuc.gr

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012