Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής (Μηχανογραφικό)

Τίτλος υπηρεσίας:Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής / Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής (Μηχανογραφικό)
Τηλέφωνο:2821037400
Fax:2821037571
Email:admin<στο>isc.tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.ict.tuc.gr/

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012